Công cụ CSS  
Kết quả:

#foo {
  width:560px;
  background:#ffffff url(http://4.bp.blogspot.com/-agZncgR_66Q/U5P6jOLGXWI/AAAAAAAAPnk/lJfj2KGcOAc/s1600/-04.jpg) repeat;
  border-collapse:collapse;
  color:white;
}

.foo td,
.foo th {
  border:2px solid white;
  padding:5px;
}

Nhận xét

Được xem nhiều nhất

Download OneKey Ghost v14.5.8.215 GPT (UEFI)

Uconvert miễn phí cho Office 2003, 2007, 2010, 2013

Hướng dẫn triển khai AMP trên Blogspot

Sửa lỗi con trỏ chuột bị quay vòng vòng Windows 7/8

Đoạn code Javascript chống Ctrl + U và F12

Chia sẻ template blogspot longanit đang sử dụng

Lấy lại Windows Photo Viewer trên Windows 10 giúp xem ảnh nhanh hơn