Công cụ CSS

https://www.longanit.com/p/css.html

Công cụ CSS

Lê Hiền 1/18/2019 Bình luận


  
Kết quả:

#foo {
  width:560px;
  background:#ffffff url(http://4.bp.blogspot.com/-agZncgR_66Q/U5P6jOLGXWI/AAAAAAAAPnk/lJfj2KGcOAc/s1600/-04.jpg) repeat;
  border-collapse:collapse;
  color:white;
}

.foo td,
.foo th {
  border:2px solid white;
  padding:5px;
}

Không có nhận xét nào: