Hương dẫn kích hoạt office 2010, 2013, 2016, 2019 bằng lệnh cmd

LongAnIT 12/14/2019 Bình luận
Như các bạn đã biết khi kích hoạt các sản phẩm của Microsoft như Windows, Office,.. thường thì chúng ta hay sử dụng tool. Tuy nhiên việc sử dụng tool hay các phần mềm bẻ khóa khác thường rất dễ bị nhiễm virus do các nguồn download là không tin cậy. Hôm nay longanit xin hướng dẫn các bạn cách active Office 6 tháng bằng lệnh Dos trong Windows thay vì sử dụng phần mềm Cr@ck nguy hiểm dễ virus.

Hương dẫn kích hoạt office 2010, 2013, 2016, 2019 bằng lệnh cmd
Hương dẫn kích hoạt office 2010, 2013, 2016, 2019 bằng lệnh cmd 

Rất dễ, các bạn mở CMD (Command Prompt) với admin, copy code sau phù hợp với phiên bản Office của bạn, chờ thực thi lệnh xong là đã thành công.

Lưu ý:

 1. Code active phải cần kết nối Internet
 2. Chỉ có hiệu lực với các bản Volume
 3. Key sử dụng 6 tháng, muốn sử dụng thì nạp lại code.

Bước 1: Mở CMD với Administrator

Gõ "cmd" vào ô search > Chuột phải chọn Admin...

Truy cập cmd với quyền Administrator trong Windows

Bước 2: Nhập lệnh để Active

Xuất hiện 1 cửa sổ, các bạn copy code bên dưới vào để kích hoạt (Lưu ý là code phải phù hợp với phiên bản Office mà bạn đang sử dụng).

- Office 2010:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript //Nologo OSPP.VBS /inpkey:VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
cscript //Nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit
@

- Office 2013:
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript OSPP.VBS /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript OSPP.VBS /inpkey:FN8TT-7WMH6-2D4X9-M337T-2342K
cscript OSPP.VBS /inpkey:KBKQT-2NMXY-JJWGP-M62JB-92CD4
cscript OSPP.VBS /inpkey:C2FG9-N6J68-H8BTJ-BW3QX-RM3B3
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act

Hoặc
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript //nologo OSPP.VBS /inpkey:YC7DK-G2NP3-2QQC3-J6H88-GVGXT
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc&cscript //nologo ospp.vbs /act&timeout 5&start winword&exit
@

- Office 2016:
set ver=16
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office%ver%"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office%ver%"
for /f "tokens=8" %b in ('cscript //nologo OSPP.VBS /dstatus ^| findstr /b /c:"Last 5"') do (cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:%b)
for /f %i in ('dir /b ..\root\Licenses%ver%\ProPlusVL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses%ver%\%i"
cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /sethst:kms.lotro.cc
cscript ospp.vbs /act
Start winword
@

Hoặc:
cscript slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
cscript slmgr.vbs /ipk XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript slmgr.vbs /ato d450596f-894d-49e0-966a-fd39ed4c4c64
timeout 2&start winword&exit

- Office 2019:

1) ProPlus
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16" if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16" set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs" %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr "Office19ProPlus2019VL" if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") %cmd% /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

2) Project Pro
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16" if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16" set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs" %cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr "Office19ProjectPro2019VL" if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProjectPro2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") %cmd% /inpkey:B4NPR-3FKK7-T2MBV-FRQ4W-PKD2B %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.

3) Visio Pro
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16" if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16" set "cmd=cscript //nologo ospp.vbs" %cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB >nul 2>&1 %cmd% /dstatus | findstr "Office19VisioPro2019VL" if not %errorlevel% == 0 (for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\VisioPro2019VL*.xrm-ms') do %cmd% /inslic:"..\root\Licenses16\%x") %cmd% /inpkey:9BGNQ-K37YR-RQHF2-38RQ3-7VCBB %cmd% /sethst:kms.lotro.cc & %cmd% /act cls & %cmd% /dstatus echo.
Kết luận: Như vậy qua bài viết trên tôi đã hướng dẫn các bạn cách kích hoạt bộ cài Office của Microsoft bằng lệnh cmd rất đơn giản. Chúng tôi không khuyến khích các bạn vi phạm bản quyền. Tuy nhiên nếu các bạn có điều kiện thì nên mua key bản quyền về sử dụng nhé.

Thanks Khang-KTN

Font chữ AutoCad Full đầy đủ nhất sửa lỗi font tiếng việt trên Autocad

LongAnIT 12/14/2019 Bình luận
Đa số các bản vẽ chuyên nghiệp họ đều sử dụng bộ Fonts SHX bởi nhìn nó rất chuyên nghiệp, font chữ đẹp, gọn nhẹ thích hợp cho các bản vẽ. Đa số các đơn vị thiết kế, tư vấn đều sử dụng. Font SHX là font chữ dành riêng cho AutoCad. Nếu bạn đang bị lỗi font tiếng Việt trên các bản vẽ AutoCad, chắc chắn bộ font chữ này có thể giúp bạn sửa lỗi.

Font chữ AutoCad Full đầy đủ nhất
Font chữ AutoCad Full đầy đủ nhất

Hướng dẫn cài đặt Font AutoCad

Bước 1: Sau khi tải Font AutoCad về máy tính, bạn giải nén.

Bước 2: Copy toàn bộ font chữ trong thư mục vừa giải nén paste vào thư mục Font trong thư mục cài đặt Autocad có đường dẫn:

Đối với AutoCad 2004 và 2007:

 • 32-bit: C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Fonts
 • 64-bit: C:\Program Files (x86)\AutoCAD 20xx\Fonts

Đối với AutoCad 2013 hoặc mới hơn:

 • 32-bit: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts
 • 64-bit: C:\Program Files (x86)\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts

Link tải font chữ AutoCad Full:

Hướng dẫn cách cấu hình cài đặt Gmail vào Microsoft Outlook mới nhất

LongAnIT 12/13/2019 Bình luận
Microsoft Outlook là 1 công cụ quản lý email rất hữu ích cho người dùng dù bạn có sử dụng dịch vụ email nào từ gmail, hotmail... hay email nộ bộ của công ty website nào đó đều có thể add vào và sử dụng dễ dàng.

Tuy nhiên các bước add gmail vào Microsoft Outlook thường sẽ gặp một số khó khăn nhất định vì lý do bảo mật từ google nên không còn dễ như trước nữa. Một số bài viết hướng dẫn các năm trước hiện tại có thể không sử dụng được nữa như mình đã nói lý do ở trên là do tính chất bảo mật của google. Trong bài viết này longanit sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Gmail trên Micosoft Outlook mới nhất.

Cài đặt Gmail trên Micosoft Outlook mới nhất thành công 100%
Cài đặt Gmail trên Micosoft Outlook mới nhất thành công 100%

Trong giới hạn bài viết này mình sẽ hướng dẫn cấu hình trên Outlook 2013 đơn giản vì máy tính mình đang sử dụng Office 2013. Nếu máy tính các bạn sử dụng version khác thì cũng làm tương tự nhé nó không khác gì mấy đâu nhé.

Vậy mấu chốt ở chỗ mà mình nói ở trên đó là tính năng bảo mật của google trên tải khoản Gmail

 1. Cho phép ứng dụng kém an toàn (chế độ On)
 2. Tính năng xác minh 2 bước (chế độ Off)

1. Thiết lập cấu hình cài đặt tài khoản gmail để gửi và nhận email

  Bước 1: Trước tiên các bạn cần bật việc đăng nhập gmail trong những phần mềm ứng dụng kém an toàn, thực ra việc bật này cũng không quá ảnh hưởng tới việc bảo mật tài khoản nên các bạn có thể an tâm truy cập vào đường link sau:
 myaccount.google.com/lesssecureapps
Bật tính năng cho phép ứng dụng kém an toàn
Bật tính năng cho phép ứng dụng kém an toàn trên tài hoản gmail
Bước 2: Tiếp tục Off xác minh 2 lớp trong gmail, nếu đây là tài khoản quan trọng thì các bạn có thể sử dụng tài khoản gmail khác hoặc tắt tạm thời, khi không sử dụng nữa thì nên bật lại. Vì xác minh 2 lớp là 1 trong những tính năng quan trọng nhất khi sử dụng gmail tránh bị hack kể cả khi bị lộ passtowrd. Vào đường dẫn sau:

myaccount.google.com/security

Tắt tính năng xác minh 2 bước của google
Tắt tính năng xác minh 2 bước của google 

Bước 3: Đăng nhập vào tải khoản Gmail của bạn. Nhìn góc phải màn hình có biểu tượng hình răng cưa click vào và chọn cài đặt như hình
Cài đặt thiết lập tính năng chuyển tiếp POP/IMAP từ Gmail
Cài đặt thiết lập tính năng chuyển tiếp POP/IMAP từ Gmail

Trong tab cài đặt bạn chuyển qua tab Chuyển tiếp và POP/IMAP. Nhìn phía bên dưới bạn bật 2 giao thức là POPIMAP. Sau đó bạn kéo thanh trượt xuống dưới cùng và click vào "lưu thay đổi"

Bước 4:  Tiếp tục kéo thanh trượt lên trên bạn thấy thiết lập POP đã thay đổi nó báo trạng thái POP đã được bật với 3 tùy chọn.

 1. Bật chức năng tải POP cho tất cả thư (thậm chí cả thư đã được tải xuống)
 2. Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi
 3. Tắt chức năng tải xuống POP
Bước 5: Lưu thay đổi lần nữa là xong phần thiết lập trên tài khoản gmail

2. Cấu hình tài khoản gmail trên Microsoft Outlook

Mở Microsoft Outlook từ bộ cài Microsoft Office của Windows


Truy cập vào File - Account Setting như hình bên dưới

gửi và nhận email trên Microsoft Outlook
Thiết lập tài khoản gửi và nhận email trên Microsoft Outlook
Khung hộp thoại Account Settings xuất hiện click New để bắt đầu thêm tài khoản như hình bên dưới

Add tài khoản gmail sử dụng Microsoft Outlook
Add tài khoản gmail sử dụng Microsoft Outlook
Click vào chọn Email Account như hình
Click vào chọn Email Account như hình

Chọn Manual setup or additional server types
Chọn Manual setup or additional server types
Chọn giao thức POP or IMAP như hình
Chọn giao thức POP or IMAP như hình
Nhập các thông tin email từ tài khoản gmail của bạn
Nhập các thông tin email từ tài khoản gmail của bạn
Click vào More Settings để chuyển sang cấu hình nâng cao
Click vào More Settings để chuyển sang cấu hình nâng cao
Chuyển sang tab Outgoing Server
Chuyển sang tab Outgoing Server
Check vào mục chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication


Tab Advanced bạn chọn như hình
 1. POP: Port 995
 2. SMTP: Port 587
 3. Giao thức mã hóa TLS
Click ok và nhấn Next lúc này thông tin tài khoản gmail của bạn sẽ bắt đầu gửi lên server google và tiến hành kiểm tra nếu chính xác nó sẽ có thông báo như hình.


Nhấn Close và Next để hoàn thành 


Nhấn Finish để hoàn thành và chúc mừng bạn đã cấu hình thành công gmail trên Microsoft Outlook mơi nhất.

Kết luận: Qua bài viết trên tôi đã hướng dẫn các bạn cách thiết lập gmail trên Microsoft Outlook mới nhất thành công 100%. Nếu trong quá trình cấu hình gặp khó khăn bạn vui lòng để lại bình luận để được hỗ trợ. 

Hướng dẫn gửi email bảo mật trên gmail

LongAnIT 12/12/2019 Bình luận
Đây là một tính năng bảo mật khá hay trên gmail. Khi bạn gửi cho người nào đó một lá thư mà không muốn cho người đó chuyển tiếp hay copy. Trong bài viết ngày hôm nay longanit sẽ hướng dẫn cho các bạn tính năng khá hay này nhé.

Hướng dẫn cách gửi Gmail không cho người nhận chuyển tiếp hoặc copy
Hướng dẫn cách gửi Gmail không cho người nhận chuyển tiếp hoặc copy


Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Nhấn vào nút soạn thư như hình bên dưới

Gừi thư bảo mật với google
Gừi thư bảo mật với google
Bước 2: Tiếp theo bạn để ý hình ổ khóa trong thanh công cụ mà tôi khoanh như hình bên dưới

Kích hoạt tính năng bảo mật gửi mail trên gmail
Kích hoạt tính năng bảo mật gửi mail trên gmail
Bước 3: Click vào biểu tượng có hình ổ khóa một bảng thông báo hiện lên như hình bên dưới
Tùy chọn bảo mật trong thư gửi đi
Tùy chọn bảo mật trong thư gửi đi 
Bước 4: Trong khung hộp thoại bảo mật này có 2 tùy chọn là

 1. Đặt thời gian cho email protect sau khi gửi: Bạn có thể chọn thời gian trong khung tùy chọn
 2. Đặt mật mã protect: mật mã dạng SMS do google tự tạo ngẫu nhiên
Nhấn lưu xuất hiện khung thoại như hình

Hoàn thành gửi thư với tính năng bảo mật của gmail
Hoàn thành gửi thư với tính năng bảo mật của gmailKết luận: Vậy là longanit vừa giới thiệu với các bạn một thủ thuật để bảo mật hơn trong việc gửi email bằng dịch vụ Gmail của Google rồi, chúc các bạn thành công.

Chia sẻ file đổi số ra chữ và hướng dẩn đổi số ra chữ trong Excel 2007/2010/2013/2016

LongAnIT 12/12/2019 Bình luận
Nếu bạn là dân kế toán thì không xa lạ gì với Add-Ins này rồi đúng không. Hôm nay, longanit sẽ hướng dẫn sử các bạn sử dụng tính năng add-ins đổi số ra chữ mà bạn không cần phải ngồi gõ lại từ số ra chữ cho đỡ mất thời gian.
hướng dẩn đổi số ra chữ trong Excel 2007/2010/2013/2016
Hướng dẩn đổi số ra chữ trong Excel  2007/2010/2013/2016

Trong bài hướng dẫn này tôi thực hiện trên Excel 2013. Đối với các version Excel khác bạn cũng có thể làm tương tự cũng được nhé

Chú ý: Add-ins doiso.xla chỉ hỗ trợ những font Unicode như Time New Roman, Arial,…. Còn font VNI như VNtime thì sẽ bị lỗi font.

Bước 1: Download Add-ins đổi số ra chữ tại đây: Tải về (Password unpack: longanit.com)
Bước 2: Sau khi tải về bạn giải nén ra ở một thư mục nào đó tùy ý bạn
Bước 3: Mở file Excel trắng lên. Vào File - Options - Add-Ins như hình bên dưới


Tiếp theo Click chọn Go để truy cập vào trình quản lý Add-Ins như hình bên dưới


Ngay khung hộp thoại Add-Ins bạn click vào Browes và chọn nơi bạn lưu trử file đổi số lúc đầu bạn đã tải về như hình
Hộp thoại Quản lý Add-Ins của Excel
Hộp thoại Quản lý Add-Ins của Excel

Chọn đường dẫn đến file Add-Ins đổi số của Excel
Chọn đường dẫn đến file Add-Ins đổi số của Excel
Hoàn thành thêm file vào thư viện Add-Ins như hình
Hoàn thành thêm file vào thư viện Add-Ins như hình
Bước 4: Sau khi đã cài đặt Add-ins xong. Bây giờ việc cần làm là đổi số sang chữ thôi. Cách làm như sau:

Để đổi số ra chữ bạn chỉ cần gõ =vnd(670) (trong đó 670 là số mà bạn muốn đổi ra chữ).

Kết quả sau khi Add-Ins đã thành công
Kết quả sau khi Add-Ins đã thành công

Ngoài ra, nếu bạn muốn đổi 1 số có sẵn sang chữ ở cột kế bên thì bạn gõ =vnd(B1) (trong đó B1 là ô số mà bạn muốn chuyển sang chữ).

Kết luận: Như vậy qua bài viết trên tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta đổi số ra chữ với tiện ích Add-Ins trong Excel. Chúc các bạn thành công nhé!