Hiển thị các bài đăng có nhãn Router. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Router. Hiển thị tất cả bài đăng

Cấu hình router thành access point truy cập Wi-Fi, dùng chung với router nhà mạng

Lê Hiền 8/14/2019 Bình luận
Cấu hình router thành access point truy cập Wi-Fi, dùng chung với router nhà mạng Khi bạn đăng ký dịch vụ Internet các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) đều kèm theo thiết bị khi đăng ký gói cước cáp quang hay ADSL. Tuy ...

Phân biệt chế độ bridge và repeater của wireless

Lê Hiền 8/01/2019 Bình luận
Phân biệt chế độ bridge và repeater của wireless Phân biệt giữa chế độ bridge và repeater của wireless 1) Bridge là thiết bị hoạt động ở layer 2 (data link) trong mô hình OSI với chức ...