Hiển thị các bài đăng có nhãn Mạng Căn Bản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mạng Căn Bản. Hiển thị tất cả bài đăng

Cấu hình router thành access point truy cập Wi-Fi, dùng chung với router nhà mạng

Lê Hiền 8/14/2019 Bình luận
Cấu hình router thành access point truy cập Wi-Fi, dùng chung với router nhà mạng Khi bạn đăng ký dịch vụ Internet các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) đều kèm theo thiết bị khi đăng ký gói cước cáp quang hay ADSL. Tuy ...

Tìm hiểu về MTU - Maxium Transmission Unit

Lê Hiền 8/01/2019 Bình luận
Tìm hiểu về MTU - Maxium Transmission Unit MTU là gì? Tìm hiểu về MTU Maxium Transmission Unit (MTU) là kích thước gói dữ liệu lớn nhất, được đo bằng byte, có thể truyền tải qua...