Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiến thức máy tính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiến thức máy tính. Hiển thị tất cả bài đăng

Công nghệ RAID raid 0, raid 1, raid 5, raid 6, raid 10

Lê Hiền 11/06/2019 Bình luận
Công nghệ RAID raid 0, raid 1, raid 5, raid 6, raid 10 RAID là chữ viết tắt của Redundant Array of Independent Disks. Ban đầu, RAID được sử dụng như một giải pháp phòng hộ vì nó cho phép ghi dữ l...

IP & Subnet mask là gì?

Lê Hiền 10/11/2019 Bình luận
IP & Subnet mask là gì? IP Address là một số duy nhất được gán cho một thiết bị trong một mạng. Nó khác với kiểu địa chỉ MAC. Xin nói qua về các loại địa chỉ này. ...

Ổ cứng SSD là gì? So sánh giữa ổ cứng SSD và ổ cứng HDD

Lê Hiền 8/19/2019 Bình luận
Ổ cứng SSD là gì? So sánh giữa ổ cứng SSD và ổ cứng HDD 1. SSD là gì? SSD là viết tắt của từ Solid-State Drive - ổ cứng thể rắn, còn HDD là viết tắt của Hard Disk Drive , tức ổ đĩa cứng hoạt độn...

GPU Là Gì? Tổng Quan Về GPU Computing

Lê Hiền 8/19/2019 Bình luận
GPU Là Gì? Tổng Quan Về GPU Computing GPU là viết tắt của Graphics Processing Unit là bộ xử lý chuyên dụng nhận nhiệm vụ tăng tốc, xử lý đồ họa cho bộ xử lý trung tâm CPU. GPU c...