Hiển thị các bài đăng có nhãn Hub. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hub. Hiển thị tất cả bài đăng

Phân biệt chế độ bridge và repeater của wireless

Lê Hiền 8/01/2019 Bình luận
Phân biệt chế độ bridge và repeater của wireless Phân biệt giữa chế độ bridge và repeater của wireless 1) Bridge là thiết bị hoạt động ở layer 2 (data link) trong mô hình OSI với chức ...