Tạo phân trang (Page Navigation) cho Blogger

https://www.longanit.com/2018/11/tao-phan-trang-page-navigation-cho-blogger.html

Tạo phân trang (Page Navigation) cho Blogger

Lê Hiền 11/06/2018
Nếu như blog của bạn có nhiều bài viết thì sẽ rất mất công cho người dùng khi muốn xem các bài viết cũ hơn trên blog của bạn. Tính năng Page Navigation cho Blogger là vô cùng cần thiết để giải quyết vấn đề này.
Tạo phân trang (Page Navigation) cho Blogger

Tính năng bài đăng cũ hơn hay mới mơi không thể giải quyết hết vấn đề mà người đọc cần. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo phân trang cho blog của bạn rất đơn giản chỉ vài bước sau đây.

 Bước 1: Thêm Script

Copy đoạn code sau đây và dán vào trước thẻ đóng </body>

<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
 <b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
 <script type='text/javascript'>
 //<![CDATA[
 var perPage=10;
 var numPages=2;
 var firstText ='First';
 var lastText ='Last';
 var prevText ='« Previous';
 var nextText ='Next »';
 var urlactivepage=location.href;
 var home_page="/";
if(typeof firstText=="undefined")firstText="First";if(typeof lastText=="undefined")lastText="Last";var noPage;var currentPage;var currentPageNo;var postLabel;pagecurrentg();function looppagecurrentg(pageInfo){var html='';pageNumber=parseInt(numPages/2);if(pageNumber==numPages-pageNumber){numPages=pageNumber*2+1}pageStart=currentPageNo-pageNumber;if(pageStart<1)pageStart=1;lastPageNo=parseInt(pageInfo/perPage)+1;if(lastPageNo-1==pageInfo/perPage)lastPageNo=lastPageNo-1;pageEnd=pageStart+numPages-1;if(pageEnd>lastPageNo)pageEnd=lastPageNo;html+="<span class='showpageOf'>Page "+currentPageNo+'/'+lastPageNo+"</span>";var prevNumber=parseInt(currentPageNo)-1;if(currentPageNo>1){if(currentPage=="page"){html+='<span class="showpage firstpage"><a href="'+home_page+'">'+firstText+'</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum firstpage"><a href="/search/label/'+postLabel+'?&max-results='+perPage+'">'+firstText+'</a></span>'}}if(currentPageNo>2){if(currentPageNo==3){if(currentPage=="page"){html+='<span class="showpage"><a href="'+home_page+'">'+prevText+'</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/'+postLabel+'?&max-results='+perPage+'">'+prevText+'</a></span>'}}else{if(currentPage=="page"){html+='<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+prevNumber+');return false">'+prevText+'</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+prevNumber+');return false">'+prevText+'</a></span>'}}}if(pageStart>1){if(currentPage=="page"){html+='<span class="displaypageNum"><a href="'+home_page+'">1</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/'+postLabel+'?&max-results='+perPage+'">1</a></span>'}}if(pageStart>2){html+=' ... '}for(var jj=pageStart;jj<=pageEnd;jj++){if(currentPageNo==jj){html+='<span class="pagecurrent">'+jj+'</span>'}else if(jj==1){if(currentPage=="page"){html+='<span class="displaypageNum"><a href="'+home_page+'">1</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum"><a href="/search/label/'+postLabel+'?&max-results='+perPage+'">1</a></span>'}}else{if(currentPage=="page"){html+='<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+jj+');return false">'+jj+'</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+jj+');return false">'+jj+'</a></span>'}}}if(pageEnd<lastPageNo-1){html+='...'}if(pageEnd<lastPageNo){if(currentPage=="page"){html+='<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+lastPageNo+');return false">'+lastPageNo+'</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+lastPageNo+');return false">'+lastPageNo+'</a></span>'}}var nextnumber=parseInt(currentPageNo)+1;if(currentPageNo<(lastPageNo-1)){if(currentPage=="page"){html+='<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectpage('+nextnumber+');return false">'+nextText+'</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum"><a href="#" onclick="redirectlabel('+nextnumber+');return false">'+nextText+'</a></span>'}}if(currentPageNo<lastPageNo){if(currentPage=="page"){html+='<span class="displaypageNum lastpage"><a href="#" onclick="redirectpage('+lastPageNo+');return false">'+lastText+'</a></span>'}else{html+='<span class="displaypageNum lastpage"><a href="#" onclick="redirectlabel('+lastPageNo+');return false">'+lastText+'</a></span>'}}var pageArea=document.getElementsByName("pageArea");var blogPager=document.getElementById("blog-pager");for(var p=0;p<pageArea.length;p++){pageArea[p].innerHTML=html}if(pageArea&&pageArea.length>0){html=''}if(blogPager){blogPager.innerHTML=html}}function totalcountdata(root){var feed=root.feed;var totaldata=parseInt(feed.openSearch$totalResults.$t,10);looppagecurrentg(totaldata)}function pagecurrentg(){var thisUrl=urlactivepage;if(thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){if(thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){postLabel=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"))}else{postLabel=thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"))}}if(thisUrl.indexOf("?q=")==-1&&thisUrl.indexOf(".html")==-1){if(thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){currentPage="page";if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){currentPageNo=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{currentPageNo=1}document.write("<script src=\""+home_page+"feeds/posts/summary?max-results=1&alt=json-in-script&callback=totalcountdata\"><\/script>")}else{currentPage="label";if(thisUrl.indexOf("&max-results=")==-1){perPage=20}if(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")!=-1){currentPageNo=urlactivepage.substring(urlactivepage.indexOf("#PageNo=")+8,urlactivepage.length)}else{currentPageNo=1}document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary/-/'+postLabel+'?alt=json-in-script&callback=totalcountdata&max-results=1" ><\/script>')}}}function redirectpage(numberpage){jsonstart=(numberpage-1)*perPage;noPage=numberpage;var nameBody=document.getElementsByTagName('head')[0];var newInclude=document.createElement('script');newInclude.type='text/javascript';newInclude.setAttribute("src",home_page+"feeds/posts/summary?start-index="+jsonstart+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");nameBody.appendChild(newInclude)}function redirectlabel(numberpage){jsonstart=(numberpage-1)*perPage;noPage=numberpage;var nameBody=document.getElementsByTagName('head')[0];var newInclude=document.createElement('script');newInclude.type='text/javascript';newInclude.setAttribute("src",home_page+"feeds/posts/summary/-/"+postLabel+"?start-index="+jsonstart+"&max-results=1&alt=json-in-script&callback=finddatepost");nameBody.appendChild(newInclude)}function finddatepost(root){post=root.feed.entry[0];var timestamp1=post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);var timestamp=encodeURIComponent(timestamp1);if(currentPage=="page"){var pAddress="/search?updated-max="+timestamp+"&max-results="+perPage+"#PageNo="+noPage}else{var pAddress="/search/label/"+postLabel+"?updated-max="+timestamp+"&max-results="+perPage+"#PageNo="+noPage}location.href=pAddress}
 //]]>
 </script>
 </b:if>
 </b:if>
Bước 2: Chỉnh sửa lại URl Label

Ở bước này chúng ta sẽ sửa lỗi không hiển thị phân trang khi xem các bài viết trong 1 Label. Các bạn hãy tìm và sửa tất cả

expr:href='data:label.url'

và bạn sửa nó thành

expr:href='data:label.url + "?&amp;max-results=10"'
 Bước 3: Viết CSS

Chúng ta đều cần phải ngồi viết lại CSS cho nó để nó được đẹp hơn và hòa hợp với Template hiện tại. Vì vậy, mỗi người sẽ có một cách viết CSS riêng. Tuy nhiên, mình cũng xin được chia sẻ đoạn CSS mà mình đã viết sẵn cho những bạn không biết viết CSS hay là không có thời gian,…

Các bạn chỉ việc copy đoạn CSS dưới đây và dán vào trước thẻ ]]></b:skin> của mình là được.
#blog-pager {clear:both;margin:30px auto;text-align:center; padding: 7px;}
 .blog-pager {background: none;}
 .displaypageNum a, .showpage a, .pagecurrent {font-size: 14px;padding: 5px 12px;margin-right:5px; color: #666; background-color:#eee;}
 .displaypageNum a:hover, .showpage a:hover, .pagecurrent {background:#359BED;text-decoration:none;color: #fff;}
 #blog-pager .pagecurrent {font-weight:bold;color: #fff;background:#359BED;}
 .showpageOf {display:none!important}
 #blog-pager .pages {border:none;}

 Đây là một thủ thuật bạn nên thực hiện nếu như blog của mình có nhiều bài viết nhé! Chúc các bạn thành công!

Bài viết tham khảo nguồn tại : https://mocgin.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét