Tạo Breadcrumb chuẩn HTML5 cho blogger

https://www.longanit.com/2018/11/tao-breadcrumb-don-gian-chuan-html5-cho-blogger.html

Tạo Breadcrumb chuẩn HTML5 cho blogger

Lê Hiền 11/21/2018
Breadcrumb là một tập hợp các đường link có phân cấp để người dùng biết mình đang ở đâu để từ đó dễ dàng hơn trong việc sử dụng website mà dịch ra tiếng việt như các bạn hay nói là liên kết bánh mì. ví dụ tại trang longanit Trang chủ » Blogging tips » Breadcrumb đơn giản chuẩn HTML5 ngay phía trên tiêu đề bài đăng.
Tạo Breadcrumb đơn giản chuẩn HTML5 cho blogspot
Tạo Breadcrumb đơn giản chuẩn HTML5 cho blogspot

Nếu blog của bạn chưa có Breadcrumb thì bạn nên thêm thành phần này vào ngay vì nó rất có lợi cho SEO và thân thiện với người dùng. Cách làm lại cực kỳ đơn giản.

Bước 1: Vào chỉnh sửa template rồi tìm đến dòng: ]]></b:skin> rồi thêm vào phía trên nó code css sau:
.breadcrumbs{padding:0px 5px 5px 0;margin-bottom:20px;margin-top:0px;font-size:11px;color:#5B5B5B;border-bottom:1px dotted #bbb;}

 Tiếp tục tìm đến mã này:
<b:includable id='main' var='top'>

 Thay thế nó bằng code bên dưới:

<b:includable id='breadcrumb' var='posts'><b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<div class='breadcrumbs'><span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Trang chủ</a></span> &#187; <span><data:blog.pageName/></span></div>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!-- breadcrumb trang bài viết -->
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<div class='breadcrumbs'>
<span itemscope='' itemtype='http://data-vocabulary.org/Breadcrumb'><a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'><span itemprop='title'>Trang chủ</span></a></span>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  &#187; <span itemscope='' itemtype='http://data-vocabulary.org/Breadcrumb'><a expr:href='data:label.url' itemprop='url'><span itemprop='title'><data:label.name/></span></a></span>
</b:loop>
&#187; <span><data:post.title/></span>
</div>
<b:else/>
<div class='breadcrumbs'><span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag'>Trang chủ</a></span> &#187; <span>Khác</span> &#187; <span><data:post.title/></span></div>
</b:if>
</b:loop>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<!-- breadcrumb cho trang nhãn và trang tìm kiếm.. -->
<div class='breadcrumbs'>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Trang chủ</a></span> &#187; <span>Lưu trữ cho <data:blog.pageName/></span>
</div>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<div class='breadcrumbs'>
<b:if cond='data:blog.pageName == &quot;&quot;'>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Trang chủ</a></span> &#187; <span>Tất cả bài viết</span>
<b:else/>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl'>Trang chủ</a></span> &#187; <span>Bài viết cho nhãn <data:blog.pageName/></span>
</b:if>
</div>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>
<b:includable id='main' var='top'>
<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Cuối cùng là chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét