Fix The reference to entity delimiter Blogger

https://www.longanit.com/2018/11/now-to-fix-reference-to-entity-blogger.html

Fix The reference to entity delimiter Blogger

Lê Hiền 11/02/2018
Phân trang theo nhãn cho blogger giúp blog của bạn tải nhanh và trông gọn gàng hơn. Tuy nhiên khi click vào tên nhãn label thì số bài đăng hiển thị trên 1 trang theo mặc định là 20.

Fix lỗi phân trang search nhãn cho Blogger
Việc Chỉnh sửa HTML tạo menu đưa vào blog, khi lưu mẫu sẽ hiện thấy báo lỗi : đại loại như sau
The reference to entity "max-results" must end with the ';' delimiter.
Tạm dịch: Mẫu của bạn không thể được phân tích cú pháp vì được tạo không đúng. Hãy đảm bảo tất cả các phần từ XML được đóng chính xác.

Để khắc phục, ta chỉ cần thêm amp; vào sau dấu ?:

VD trên web longanit của tôi Link của trang nhãn lúc đầu:
https://www.longanit.com/search/label/Windows%20-%20Antivirus?&max-results=5
Bạn đổi thành link như bên dưới sẽ không báo lỗi nữa
https://www.longanit.com/search/label/Windows%20-%20Antivirus?&max-results=5
Tiến hành save lại là sẽ không báo lỗi nữa. Bạn áp dụng tương tư cho các nhãn khác trong blog của mình nhé. Chúc thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét