Cách thêm Widget (thêm tiện ích) vào Blogspot

https://www.longanit.com/2018/11/huong-dan-them-widget-vao-blogger.html

Cách thêm Widget (thêm tiện ích) vào Blogspot

Lê Hiền 11/16/2018
Trong Blogger có một định nghĩa Widgets đơn giản chúng ta hiểu là tiện ích. Các widget được tạo ra từ code HTML trong blogger theo cú pháp của nó.

Cách thêm Widget (thêm tiện ích) vào Blogspot
Cách thêm Widget (thêm tiện ích) vào Blogspot
Việc tạo ra các widget rất tiện lợi cho việc quản lý blog của bạn ngoài ra nó còn có rất nhiều tiện ích khác nữa tôi sẽ đề cập đến các bạn trong những bài viết sau. Tùy theo templae mà người tạo ra sẽ hiển thị nó ở các vị trí khác nhau... Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cơ bản để thêm  Widget trong blogger.

1. Cách thêm một tiện ích widget thông thường

Ở cách thêm tiện ích widget thông thường này thì khi thêm tiện ích sẽ xuất hiện toàn bộ web, từ trang chủ, bài viết, label ...

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML99' locked='false' title='Xem nhiều trên Longanit.com' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != ""'>
<div class='title-left'><data:title/></div>
</b:if>
<div class='box-left'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

Giải thích:

  • class='sidebar': Dành cho template có hơn 1 cột, sidebar thường nằm bên trái hay bên phải tùy vào người thiết kế template.
  • id='sidebarl' : ID có nhiều tính năng nhưng mục đích chính vẫn là CSS cho tiện ích 
  • preferred='yes' : Chọn yes bạn có thể thêm tiện ích khác từ Widget này
  • locked='false' : Bạn có thể di chuyển giữa các tiện ích với nhau ( Di chuyển lên hay xuống), trong tiện ích này tôi set là False có nghĩa là tắt tính năng di chuyển bạn có thể set thành True nếu muốn di chuyển các widget
  • Xem nhiều trên Longanit.com là tiêu đề bạn đặt cho tiện ích: Bạn có thể đặt tên khác tùy ý không quan trọng chủ yếu là để dễ quản lý.
  • HTML99 : Là thứ tự của các layer widget. nếu save nó báo đỏ thì đổi số cho khác vì nó trùng lặp. khi tạo cái khác cũng thế

Ví dụ: Tiện ích 1 là sidebar1, HTML99 thì tiện ích 2 là sidebar2, HTML100
HTML là tên của tiện ích

VD: HTML là HTML/Javascript, nếu bạn muốn thêm nhãn thì thay Bằng Label. phần này hơi phức tạp nếu bạn mà làm không được thì cứ commen vào bên giới mình sẽ chỉ rõ cho

Ở những cách sau đây là những cách chỉ thêm tiện ích vào một vị trí bất kỳ ví dụ như trang chủ hoặc là label, bài viết, trang...

1. Chỉ cho phép widget hiển thị ở trang chủ

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trang chủ' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
Để thêm bạn đầu tiên là phải xác định vị trí muốn thêm, như head, footer....(nếu không xác địch được thì sau khi thêm vào một vị trí cùng với các tiện ích có sẵn trên web (thêm vào đầu hoặc cuối các tiện ích có sẵn sau này cho dể chĩnh sữa) rồi bạn vào bố cục để di chuyển đến nơi thích hợp)
sau khi xác định vị trí muốn thêm thì bạn hãy copy cã đoạn mã trên rồi dán vào

2. Chỉ cho phép widget hiển thị ở từng bài viết

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở từng bài viết' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

3. Chỉ cho phép widget hiển thị ở những trang nhất định

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trang nhất định' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == "Link của bạn"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

4. Widget chỉ hiển thị trên các trang Label

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trên các label' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

 5. Widget chỉ hiển thị trên các trang Static pages

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở static pages' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

 6. Widget hiển thị trên trang tìm kiếm

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trang tìm kiếm' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.searchQuery>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>

 7. Widget chỉ hiển thị tại trang lưu trữ

<b:section class='sidebar' id='sidebar1' preferred='yes'>
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Thêm tiện ích ở trang lưu trữ' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != ""'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>
 Kết luận: Như vậy với cách trên tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách thêm 1 widget vào trong blogger, trong quá trình thực hiện có thể sẽ gây ra một số lỗi bạn có thể comment bên dưới để trao đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét