Tài liệu học Bootstrap tiếng Việt

https://www.longanit.com/2018/11/chia-se-tai-lieu-hoc-bootstrap-tieng-viet.html

Tài liệu học Bootstrap tiếng Việt

Lê Hiền 11/15/2018
Tài liệu học Bootstrap tiếng Việt by giaotrinhcntt.com
Tài liệu học Bootstrap tiếng Việt by giaotrinhcntt.com

Bootstrap là một bộ công cụ mã nguồn mở để phát triển với HTML, CSS và JS. Nhanh chóng tạo mẫu cho các ý tưởng của bạn hoặc xây dựng toàn bộ ứng dụng của bạn bằng các biến thể và mixins của Sass, hệ thống lưới phản hồi, các thành phần dựng sẵn và các plugin mạnh mẽ được xây dựng trên jQuery.

Tài liệu được viết bởi admin giaotrinhcntt

Bootstrap là gì?

  • Bootstrap là một bộ sưu tập miễn phí các công cụ để tạo ra các trang web và các ứng dụng web
  • Bootstrap chứa HTML và CSS dựa trên các mẫu thiết kế cho các văn bản, các hình thức, các nút, chuyển hướng và các thành phần khác
  • Bootstrap cũng có phần mở rộng JavaScript tùy chọn
  • Bootstrap là mã nguồn mở và có sẵn trên GitHub
  • Phiên bản mới nhất của Boostrap tính đến thời điểm tôi viết tài liệu này: Bootstrap v4.0-beta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét