Slider sản phẩm từ Bootstrap Carousel với khả năng responsive

https://www.longanit.com/2018/10/tao-hinh-anh-slider-voi-bootstrap.html

Slider sản phẩm từ Bootstrap Carousel với khả năng responsive

Lê Hiền 10/13/2018
Slider sản phẩm từ Bootstrap Carousel 

Bootstrap Carousel có thể giúp chúng ta tạo được rất nhiều slider với các hiệu ứng khác nhau, và bài viết mà mình chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay là một trong số đó. Qua bài viết này, các bạn cũng sẽ học cách kết hợp giữa jQuery và Boostrap để tạo hiệu ứng theo ý muốn. Tất nhiên là chúng ta cũng cần sử dụng CSS3 để định dạng các sản phẩm phù hợp với khả năng responsive cao – hiển thị tốt trên tất cả kích thước màn hình.

Bước 1:Đầu tiên, chúng ta sẽ chèn các thư viện file cần thiết vào bên trong  cặp thẻ <head></head>
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.0/js/bootstrap.min.js"></script>

Bước 2: Các bạn copy cấu trúc html bên dưới và đặt vào bất kì vị trí nào mà các bạn muốn slider hiển thị.

<!-- Item slider-->
<div class="container-fluid">

  <div class="row">
    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
      <div class="carousel carousel-showmanymoveone slide" id="itemslider">
        <div class="carousel-inner">

          <div class="item active">
            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
              <a href="#"><img src="images/item-1.png" class="img-responsive center-block"></a>
              <h4 class="text-center">MAYORAL SUKNJA</h4>
              <h5 class="text-center">400.000 VND</h5>
            </div>
          </div>

          <div class="item">
            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
              <a href="#"><img src="images/item-2.png" class="img-responsive center-block"></a>
              <h4 class="text-center">MAYORAL KOŠULJA</h4>
              <h5 class="text-center">400.000 VND</h5>
            </div>
          </div>

          <div class="item">
            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
              <a href="#"><img src="images/item-3.png" class="img-responsive center-block"></a>
              <span class="badge">10%</span>
              <h4 class="text-center">PANTALONE TERI 2</h4>
              <h5 class="text-center">400.000 VND</h5>
              <h6 class="text-center">500.000 VND</h6>
            </div>
          </div>

          <div class="item">
            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
              <a href="#"><img src="images/item-4.png" class="img-responsive center-block"></a>
              <h4 class="text-center">CVETNA HALJINA</h4>
              <h5 class="text-center">600.000 VND</h5>
            </div>
          </div>

          <div class="item">
            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
              <a href="#"><img src="images/item-5.png" class="img-responsive center-block"></a>
              <h4 class="text-center">MAJICA FOTO</h4>
              <h5 class="text-center">400.000 VND</h5>
            </div>
          </div>

          <div class="item">
            <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-2">
              <a href="#"><img src="images/item-1.png" class="img-responsive center-block"></a>
              <h4 class="text-center">MAJICA MAYORAL</h4>
              <h5 class="text-center">400.000 VND</h5>
            </div>
          </div>

        </div>
<!-- left,right control -->
        <div id="slider-control">
        <a class="left carousel-control" href="#itemslider" data-slide="prev"><img src="arrow_left.png" alt="Left" class="img-responsive"></a>
        <a class="right carousel-control" href="#itemslider" data-slide="next"><img src="arrow_right.png" alt="Right" class="img-responsive"></a>
      </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<!-- Item slider end-->

 Đoạn css sau sẽ giúp các bạn hiểu slider được sắp xếp như thế nào.

#slider-text{
  padding-top: 40px;
  display: block;
}
#slider-text .col-md-6{
  overflow: hidden;
}

#slider-text h2 {
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-weight: 400;
  font-size: 30px;
  letter-spacing: 3px;
  margin: 30px auto;
  padding-left: 40px;
}
#slider-text h2::after{
  border-top: 2px solid #c7c7c7;
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: 35px;
  width: 100%;
  }

#itemslider h4{
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-weight: 400;
  font-size: 12px;
  margin: 10px auto 3px;
}
#itemslider h5{
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-weight: bold;
  font-size: 12px;
  margin: 3px auto 2px;
}
#itemslider h6{
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-weight: 300;;
  font-size: 10px;
  margin: 2px auto 5px;
}
.badge {
  background: #b20c0c;
  position: absolute;
  height: 40px;
  width: 40px;
  border-radius: 50%;
  line-height: 31px;
  font-family: 'Josefin Sans', sans-serif;
  font-weight: 300;
  font-size: 14px;
  border: 2px solid #FFF;
  box-shadow: 0 0 0 1px #b20c0c;
  top: 5px;
  right: 25%;
}
#slider-control img{
  padding-top: 60%;
  margin: 0 auto;
}
@media screen and (max-width: 992px){
#slider-control img {
  padding-top: 70px;
  margin: 0 auto;
}
}

.carousel-showmanymoveone .carousel-control {
  width: 4%;
  background-image: none;
}
.carousel-showmanymoveone .carousel-control.left {
  margin-left: 5px;
}
.carousel-showmanymoveone .carousel-control.right {
  margin-right: 5px;
}
.carousel-showmanymoveone .cloneditem-1,
.carousel-showmanymoveone .cloneditem-2,
.carousel-showmanymoveone .cloneditem-3,
.carousel-showmanymoveone .cloneditem-4,
.carousel-showmanymoveone .cloneditem-5 {
  display: none;
}
@media all and (min-width: 768px) {
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active.left,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .prev {
    left: -50%;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active.right,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .next {
    left: 50%;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .left,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .prev.right,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active {
    left: 0;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-1 {
    display: block;
  }
}
@media all and (min-width: 768px) and (transform-3d), all and (min-width: 768px) and (-webkit-transform-3d) {
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active.right,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.next {
    -webkit-transform: translate3d(50%, 0, 0);
    transform: translate3d(50%, 0, 0);
    left: 0;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active.left,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.prev {
    -webkit-transform: translate3d(-50%, 0, 0);
    transform: translate3d(-50%, 0, 0);
    left: 0;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.left,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.prev.right,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active {
    -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
    transform: translate3d(0, 0, 0);
    left: 0;
  }
}
@media all and (min-width: 992px) {
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active.left,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .prev {
    left: -16.666%;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active.right,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .next {
    left: 16.666%;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .left,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .prev.right,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .active {
    left: 0;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-2,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-3,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-4,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-5,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner .cloneditem-6  {
    display: block;
  }
}
@media all and (min-width: 992px) and (transform-3d), all and (min-width: 992px) and (-webkit-transform-3d) {
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active.right,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.next {
    -webkit-transform: translate3d(16.666%, 0, 0);
    transform: translate3d(16.666%, 0, 0);
    left: 0;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active.left,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.prev {
    -webkit-transform: translate3d(-16.666%, 0, 0);
    transform: translate3d(-16.666%, 0, 0);
    left: 0;
  }
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.left,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.prev.right,
  .carousel-showmanymoveone .carousel-inner > .item.active {
    -webkit-transform: translate3d(0, 0, 0);
    transform: translate3d(0, 0, 0);
    left: 0;
  }
}
 Bước 3: Việc chúng ta làm bây giờ là tạo một đoạn script nhỏ với mục đích khởi tạo và kích hoạt slider hoạt động.
<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function(){

$('#itemslider').carousel({ interval: 3000 });

$('.carousel-showmanymoveone .item').each(function(){
var itemToClone = $(this);

for (var i=1;i<6;i++) {
itemToClone = itemToClone.next();

if (!itemToClone.length) {
itemToClone = $(this).siblings(':first');
}

itemToClone.children(':first-child').clone()
.addClass("cloneditem-"+(i))
.appendTo($(this));
}
});
});

  </script>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét