Hướng dẫn Căn chỉnh lề (Margin) trong Word 2010

https://www.longanit.com/2018/10/huong-dan-can-chinh-le-margin-trong-word-2010.html

Hướng dẫn Căn chỉnh lề (Margin) trong Word 2010

Lê Hiền 10/02/2018
Bạn cần căn chỉnh lề trong Word 2010 theo một tiêu chí nào đó để phù hợp với yêu cầu thực tế. Sau đây, tôi xin trình bày các bước để thực hiện việc căn chỉnh đó

Bước 1: Nhấp chuột vào Margin trong nhóm Page Setup của thẻ Page Layout trên ribbon menu

Hướng dẫn Căn chỉnh lề (Margin) trong Word 2010


Bước 2: chọn các mẫu định dạng có sẵn hoặc vào Custom Margins… để hiệu chỉnh theo ý muốn –> OK
Trang Page setup Word 2010

 • Top: Trên
 • Bottom: Dưới
 • Left: Trái
 • Right: Phải
 • Gutter: gáy
 • Gutter position: vị trí đóng gáy
 • Orientation: hướng giấy
 • Potrait: dọc
 • Landscape: ngang
 • Pages: lựa chọn có áp dụng nhiều trang hay không
 • Appy to: Phạm vi áp dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét