Hướng dẫn cách tạo một trang web trắng trên Blogspot

https://www.longanit.com/2018/10/huong-dan-cach-tao-mot-trang-web-trang-tren-blogger.html

Hướng dẫn cách tạo một trang web trắng trên Blogspot

Lê Hiền 10/03/2018
Tạo một trang web trắng trên Blogspot

Mỗi một ngôn ngữ đều có cấu trúc khác nhau. Blogger cũng vậy. Như chúng ta đã biết cấu trúc template của Blogger luôn phải có ít nhất 1 thẻ <b:section> thì mới có thể lưu Template lại được. Vì vậy, nếu muốn tạo 1 trang web trắng tinh để bước đầu Build 1 Template thì bạn có thể thử đoạn code dưới đây nhé!

Đoạn code dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. Vì thực chất nó chưa hề có chút nội dung nào ngoài câu: “Thêm nội dung trang web của bạn vào đây

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
Welcome to longanit.com - Sharing for all
</title>
<!-- Bắt đầu viết Css cho web --><b:skin>
<![CDATA[ /* Chèn Css vào đây */ ]]>
</b:skin>
</head>
<!-- Bắt đầu phần hiển thị trên web --><body>
Thêm nội dung trang web của bạn vào đây<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='yes'>
</b:section>
</body>
<!-- Kết thúc phần hiển thị trên web -->
</html>
Sau khi copy nó vào template của bạn tiến hành save lại và ra ngoài trang chủ blog của bạn chỉ thấy mỗi câu "Thêm nội dung trang web của bạn vào đây"

Kết luận: Trong bài viết này tôi đã hướng dẫn các bạn Build 1 trang web trắng trên blogger. Bài viết tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm Widget và CSS cơ bản cho 1 template. Chúc các bạn thành công. Thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẻ support.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét