Tìm hiểu về Thuộc tính thẻ trong blogger

https://www.longanit.com/2018/09/tim-hieu-ve-thuoc-tinh-the-section-trong-blogger.html

Tìm hiểu về Thuộc tính thẻ trong blogger

Lê Hiền 9/15/2018
Thuộc tính thẻ Section trong Blogger

Mỗi phần trong bố cục của blogger widget đều có 1 thẻ  đóng và 1 thẻ  mở đó là thẻ <section> như code tôi trích dẫn bên dưới:
<b:section id='header' class='header' maxwidgets="1" showaddelement="no">
</b:section>
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về cấu trúc của loại thẻ này

Thuộc tính thẻ <b:section>

  • id – (Bắt buộc) Tên duy nhất, chỉ gồm chữ và số.
  • class – (Tùy chọn) Các tên lớp thông thường là “navbar”, “header”, “main”, “sidebar” và “footer.” Nếu bạn thay đổi thành tên khác, thì sau này khi viết CSS bạn sẻ phải truy vấn đến nó 
  • maxwidgets –- (Tùy chọn) Số tiện ích tối đa được cho phép trong phần này. Nếu bạn không chỉ định giới hạn, sẽ không có giới hạn. ( bạn có thể set nó = 2,3,4...)
  • showaddelement – (Tùy chọn) Có thể là “yes” hoặc “no” với giá trị mặc định là “yes có nghĩa là bạn có thể thêm tiện ích trong bố cục này chọn "no" thì bạn không thể thêm tiện ích.
  • growth – (Tùy chọn) Có thể là 'horizontal' hoặc 'vertical' với giá trị mặc định là 'vertical'. Điều này xác định xem tiện ích trong phần này được sắp xếp cạnh nhau hay xếp chồng. ( Phần này chủ yếu là cách hiển thị sắp xếp bố cục trong layout của bạn thôi.
Kết luận: Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cơ bản về nội dung của thẻ section trong blogger. Vui lòng comment bên dưới nếu cần support.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét