Sửa lỗi Windows 10 không Shutdown

Nếu Windows 10 của bạn không thể Shutdown mà cứ quay trở về màn hình Desktop thì dưới đây là cách sẽ hỗ trợ cho bạn sửa lỗi này.

1. Bấm chuột phải vào biểu tượng pin trên thanh công cụ ,chọn Power Options

Sửa lỗi Windows 10 không Shutdown

2. Bấm chọn Choose what closing the lid does

Sửa lỗi Windows 10 không Shutdown

3. Chọn Change settings that are currently unavailable

Sửa lỗi Windows 10 không Shutdown

4. Trong mục Shutdown settings bỏ dấu tích phần Turn on fast startup (recommended)

Sửa lỗi Windows 10 không Shutdown

Bấm Save changes.

Lưu ý: Nếu cách làm trên không được nữa thì bạn bấm tổ hợp phím ALT_F4 ở màn hình nền rồi chọn Shut down , bấm OK.

Sửa lỗi Windows 10 không Shutdown

Nhận xét

Được xem nhiều nhất

Uconvert miễn phí cho Office 2003, 2007, 2010, 2013

Sửa lỗi không move or copy được sheet của Excel

Download OneKey Ghost v14.5.8.215 GPT (UEFI)

Sửa lỗi con trỏ chuột bị quay vòng vòng Windows 7/8

Hướng dẫn mở PORT Modem GPON H646EW Viettel