Sửa lỗi không move or copy được sheet của Excel

Lỗi không move or copy được sheet của Excel

Mặc định trên Excel có hỗ trợ tính năng bảo vệ cho bảng tính ( như Protect Sheet, Protect Workbook), nhưng các công cụ chưa thể đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của người sử dụng, chẳng hạn cho phép lưu nhưng không cho phép thêm sheet mới, cho lưu nhưng không cho phép in,…Do vậy bài viết này xin chia sẻ thủ thuật ngăn chặn thêm sheet trong bảng tính excel, không cho in bảng tính, không cho save as bảng tính excel.

Chức năng Protect Workbook, không cho phép thay đổi cấu trúc của bảng tính như thêm, xóa, di chuyển, hay đổi tên các Sheet. Tuy nhiên, có thể bạn chỉ muốn ngăn chận việc thêm Sheet thôi, còn những việc khác thì vẫn cho phép. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa lỗi không copy được sheet của Excel. Đoạn code sau đây giúp bạn làm việc đó

Sub TOOLS_DELETENAMEDRANGE()
  Dim nm As name
  On Error Resume Next
  For Each nm In ActiveWorkbook.Names
    If (MsgBox("Delete name- " & nm.name, vbYesNo) = vbYes) Then
      nm.Delete
    End If
  Next
  On Error GoTo 0
End Sub
 Bạn có thể tham khảo thêm code này nếu code trên không hiệu quả
Sub do_loop_names()
Dim vJunkName As Name
Debug.Print ThisWorkbook.Names.Count
For Each vJunkName In ThisWorkbook.Names
    vJunkName.Delete
Next vJunkName
End Sub
Để chay được code VBA trong Excel: Mở Visual Basic Editor: chọn Vusual Basic hoặc bấm tổ hợp phím Alt + F11.

Lưu ý: Với 2 code trên tôi đã test thành công trên nhiều file, nếu bạn nào không làm được vui lòng để lại comments bên dưới

Nhận xét

Đăng nhận xét

Nếu phát hiện spam bạn sẽ bị xử lý. Bạn có thể chọn cho mình một kiểu bình luận như bên dưới.

1. Bằng tài khoản Blogger
2. Bằng Tên/URL: Vui lòng nhập tên và Website của bạn nếu có
3. Bình luận với tư cách người dấu mặt

Được xem nhiều nhất

Uconvert miễn phí cho Office 2003, 2007, 2010, 2013

Download OneKey Ghost v14.5.8.215 GPT (UEFI)

Hướng dẫn mở PORT Modem GPON H646EW Viettel

Sửa lỗi con trỏ chuột bị quay vòng vòng Windows 7/8