Sửa lỗi không bôi đen được đoạn văn bản trong Word

https://www.longanit.com/2018/09/sua-loi-khong-boi-den-duoc-doan-van-ban-trong-word.html

Sửa lỗi không bôi đen được đoạn văn bản trong Word

Lê Hiền 9/27/2018
Sửa lỗi không bôi đen được đoạn văn bản trong Word 2003 2007 2010, không cho bôi đen, không thể dùng chuột trái bôi đen được, Word bị lỗi với chuột.

Lỗi không bôi đen được đoạn văn bản do Unikey chạy quyền admin
Hiện tượng gặp phải:

Trong khi soạn thảo trên Word, bạn bôi đen 1 dòng muốn xoá, nhấn Delete xoá thì. Sau đó cần bôi đen dòng khác thì lại không được, kích đúp vào dòng hoặc chọn ngoài lề thì được.

Khắc phục:

Lỗi này là do Unikey ở chế độ Run as administrator, bạn cần tắt Unikey đi rồi chạy bình thường, không chọn chạy với quyền Admin là được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét