Plugin lazy load tối ưu load ảnh nhanh cho blogger

https://www.longanit.com/2018/09/plugin-lazy-load-cho-blogger.html

Plugin lazy load tối ưu load ảnh nhanh cho blogger

Lê Hiền 9/20/2018
Plugin lazy load cho Blogger

Hình ảnh trong Web/Blog là yếu tố gây ảnh hưởng rất nhiều tới tốc độ tải trang, nếu đã dùng nền tảng blogger, bạn nên upload ảnh khi viết bài, bạn không nên sử dụng ảnh từ nguồn khác để lấy link

Khi bạn upload ảnh qua blogger, ảnh có thể chỉnh sửa được kích thước cũng như không bị lỗi thumbnail lại load nhanh do sử dụng server của google đây là điều cực kỳ quan trọng.

Để tối ưu load ảnh cho blogger, tăng tốc độ tải trang bạn có thể sử dụng plugin lazy load image bằng cách chèn code sau trước thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function(a){a.fn.lazyload=function(b){var c={threshold:0,failurelimit:0,event:"scroll",effect:"show",container:window};if(b){a.extend(c,b)}var d=this;if("scroll"==c.event){a(c.container).bind("scroll",function(b){var e=0;d.each(function(){if(a.abovethetop(this,c)||a.leftofbegin(this,c)){}else if(!a.belowthefold(this,c)&&!a.rightoffold(this,c)){a(this).trigger("appear")}else{if(e++>c.failurelimit){return false}}});var f=a.grep(d,function(a){return!a.loaded});d=a(f)})}this.each(function(){var b=this;if(undefined==a(b).attr("original")){a(b).attr("original",a(b).attr("src"))}if("scroll"!=c.event||undefined==a(b).attr("src")||c.placeholder==a(b).attr("src")||a.abovethetop(b,c)||a.leftofbegin(b,c)||a.belowthefold(b,c)||a.rightoffold(b,c)){if(c.placeholder){a(b).attr("src",c.placeholder)}else{a(b).removeAttr("src")}b.loaded=false}else{b.loaded=true}a(b).one("appear",function(){if(!this.loaded){a("<img />").bind("load",function(){a(b).hide().attr("src",a(b).attr("original"))[c.effect](c.effectspeed);b.loaded=true}).attr("src",a(b).attr("original"))}});if("scroll"!=c.event){a(b).bind(c.event,function(c){if(!b.loaded){a(b).trigger("appear")}})}});a(c.container).trigger(c.event);return this};a.belowthefold=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).height()+a(window).scrollTop()}else{var d=a(c.container).offset().top+a(c.container).height()}return d<=a(b).offset().top-c.threshold};a.rightoffold=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).width()+a(window).scrollLeft()}else{var d=a(c.container).offset().left+a(c.container).width()}return d<=a(b).offset().left-c.threshold};a.abovethetop=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollTop()}else{var d=a(c.container).offset().top}return d>=a(b).offset().top+c.threshold+a(b).height()};a.leftofbegin=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollLeft()}else{var d=a(c.container).offset().left}return d>=a(b).offset().left+c.threshold+a(b).width()};a.extend(a.expr[":"],{"below-the-fold":"$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","above-the-fold":"!$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","right-of-fold":"$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})","left-of-fold":"!$.rightoffold(a, {threshold : 0, container:window})"})})(jQuery);$(function(){$(".post img").lazyload({placeholder:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAANSURBVBhXYzh8+PB/AAffA0nNPuCLAAAAAElFTkSuQmCC",effect:"fadeIn",threshold:"0"})})
//]]></script>

Cách hoạt động của Plugin này là hình ành sẽ không phải load hết từ đầu mà sẽ load khi bạn scroll chuột tới nó.

Cuối cùng đó là yếu tố chất lượng ảnh. Trước khi upload ảnh, bạn nên nén lại để ảnh tối ưu hơn. Bạn có thể dùng trang https://tinypng.com để nén ảnh trước khi upload. Định dạng đề nghị upload là .png, nên hạn chế tối đa định dạng .gif vì nhiều ảnh gif sẽ gây lag khi đọc bài viết:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét