Javascript tạo hiệu ứng chữ đẹp

https://www.longanit.com/2018/09/javascript-tao-hieu-ung-chu-dep.html

Javascript tạo hiệu ứng chữ đẹp

Lê Hiền 9/22/2018
Javascript tạo hiệu ứng chữ đẹp

Đây là script để tạo hiệu ứng chữ chạy lấp láy rất hay có thể áp dụng cho blog hay web. Các bạn nào thích màu mè có thể dùng code này nhé. Đây là code sưu tầm bạn có thể xem thông tin khai báo biến trên đó và sửa lại theo ý của mình

<script language="JavaScript1.2">
var message="Information Technology:Blog chuyên chia sẻ những kiến thức về công nghệ thông tin được cập nhật mới nhất, các thủ thuật windows, phần mềm, facebok, zalo... và công nghệ"
var neonbasecolor="#0F83A0"
var neontextsize="30"
var neontextcolor="#F26722"
var neontextcolor2="#FFFFFF"
var flashspeed=100      // speed of flashing in milliseconds
var flashingletters=3      // number of letters flashing in neontextcolor<br />
var flashingletters2=1      // number of letters flashing in neontextcolor2 (0 to disable)
var flashpause=0      // the pause between flash-cycles in milliseconds
///No need to edit below this line/////
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}
else
document.write(message)
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}
//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor
if (n>flashingletters-1) crossref(n-flashingletters).style.color=neontextcolor2
if (n>(flashingletters+flashingletters2)-1) crossref(n-flashingletters-flashingletters2).style.color=neonbasecolor
if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",flashpause)
return
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
</script>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét