Download NET Framework 4.6.2 Full Offline mới nhất 2016 cho Windows XP/7/8/8.1/10

Microsoft.NET Framework là một phần mềm do Microsoft phát triển dành riêng cho Windows, là một nền tảng lập trình có chứa các thư viện code sẵn để giúp cho máy tính có thể chạy được các ứng dụng phần mềm được viết trên nền .Net Framework ở môi trường Windows.

Anh em có thể hiểu thế này, phần mềm Microsoft.NET Framework giúp ta có thể chạy được các chương trình phần mềm hay game vào máy tính Windows mà nó yêu cầu bắt anh em cài đặt phần mềm Net.Framework vào máy tính. Nếu trên máy tính vẫn chưa được cài đặt phần mềm Net.Framework nào đó thì anh em không thể nào chạy được 1 số chương trình nếu nó được viết trên nền Net.framework.

NET Framework 4.6.2 Full Offline

Phiên bản NET Framework 4.6.2 mới nhất vừa được Microsoft phát hành, kèm theo hàng tá các gói sửa lỗi và cải tiến của phiên bản cũ. Cùng với hỗ trợ cho Windows 10 Anniversary Update, và cho nên mọi người không cần phải cài đặt phiên bản NET Framework 4.6.2 dành riêng cho hệ điều hành Win 10 Anniversary. Net Framework 4.6.2 mới nhất hỗ trợ cho tất cả hệ điều hành Windows : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10,Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2.

Lưu ý:  Khi cài đặt phiên bản NET Framework 4.6.2 mới nhất này nó sẽ thay thế NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, and 4.6.1 nếu được cài đặt trên máy tính.

NET Framework 4.6.2 mới nhất

Nhận xét

Được xem nhiều nhất

Uconvert miễn phí cho Office 2003, 2007, 2010, 2013

Sửa lỗi không move or copy được sheet của Excel

Download OneKey Ghost v14.5.8.215 GPT (UEFI)

Sửa lỗi con trỏ chuột bị quay vòng vòng Windows 7/8

Hướng dẫn mở PORT Modem GPON H646EW Viettel