Classic Shell is 4.3.1 cho Windows 8, 10

https://www.longanit.com/2018/09/classic-shell-is-431-cho-windows-8-10.html

Classic Shell is 4.3.1 cho Windows 8, 10

Lê Hiền 9/12/2018

Classic Shell là một tập hợp các tính năng đã có sẵn trong các phiên bản cũ của Windows nhưng đã bị loại bỏ. Công cụ có thể tùy chỉnh menu Start và nút Start cho Windows 7 và Windows 8, thêm thanh công cụ cho Windows Explorer và hỗ trợ một loạt các tính năng nhỏ hơn.

Có gì mới trong Classic Shell 4.3.0

 • Hỗ trợ chính thức cho phiên bản Windows 10 Anniversary Update.
 • Sửa lỗi trong bản Classic Shell 4.2.7 Beta.
 • Sửa lỗi treo trên Windows 10 32-bit.
 • Hỗ trợ tốt hơn Windows 10 Redstone.
 • Tùy biến thanh tác vụ: thay đổi màu nền, họa tiết và màu chữ.
 • Skin Metallic mới với nhiều tính năng tùy biến độc đáo.
 • Hiệu ứng động mới cho thực đơn.
 • Cho phép thực hiện các lện trên thực đơn Start thông qua dòng lệnh.
 • Các nút mới trong mục Explorer để thay đổi thiết lập thư mục và tạo file nén ZIP.
 • Cho phép thay đổi font và kích cỡ thanh trạng thái trong Explorer.
 • Nhiều cải tiến nhỏ và sửa lỗi.
 • Classic Shell là gì?
 • Classic Shell khá đơn giản và dễ sử dụng, cho phép bạn kích hoạt lại những tính năng đã bị loại bỏ trên Windows. Nó phục vụ cho tất cả những người dùng muốn cá nhân hóa hoàn toàn máy tính của mình và đạt được quyền truy cập và những mục ẩn, hữu ích.